החזר כספי

במקרה של הפסקת הלימודים ע"י התלמיד/ה:

הפסקת לימודים עד ל– 11.2.23, יוחזר החלק היחסי של שכר הלימוד בגין החודשים שנותרו.

הפסקת לימודים במהלך התקופה 11.2.23 – 29.4.23: החזר של 50% משכר הלימוד בגין החודשים שנותרו.

הפסקת לימודים לאחר ה– 29.4.23: לא יינתן החזר כספי.

השארו מעודכנים לקבלת מידע על כל המופעים והארועים